GTN dTOT – Kreyòl

GTN dTOT Sant Resous

Kreyòl dTOT

 • dTOT Tab sa ki nan liv la – CHE TOT1 Maladi/enfimite leson seri – li ap vinin tale! (Coming Soon!)
 • 1 – Sa ki Nòmal (Normal)CHE TOT1 Maladi/enfimite leson 1 seri
 • 2 – Te kreye pòtre Bondye – CHE TOT1 Maladi/enfimite leson 3 seri – li ap vinin tale! (Coming Soon!)
 • 3 – Onè espesyal pou moun ki feb (Special Honor)CHE TOT1 Maladi/enfimite leson 3 seri
 • 4 – Sa yo ye ki enfim? – CHE TOT1 Maladi/enfimite leson 3 seri – li ap vinin tale! (Coming Soon!)
 • 5 – Gwo zafè ki enfim – CHE TOT1 Maladi/enfimite leson 3 seri – li ap vinin tale! (Coming Soon!)
 • 6 – Madichon ou Vokasyon (Curse of Calling)CHE TOT1 Maladi/enfimite leson 6 seri
 • 7 – Ki enfim, Pou yo – CHE TOT1 Maladi/enfimite leson 3 seri – li ap vinin tale! (Coming Soon!)
 • 8 – Moun ki enfim ki trete? – CHE TOT1 Maladi/enfimite leson 3 seri – li ap vinin tale! (Coming Soon!)
 • 9 – Ki enfim: Ki moun ki ka fè – CHE TOT1 Maladi/enfimite leson 3 seri – li ap vinin tale! (Coming Soon!)
 • 10 – Ki enfim: Kisa fanmi yo ka fè – CHE TOT1 Maladi/enfimite leson 3 seri – li ap vinin tale! (Coming Soon!)
 • 11 – Pou moun – CHE TOT1 Maladi/enfimite leson 3 seri – li ap vinin tale! (Coming Soon!)
 • 12 – Ki enfim: Kisa kominote yo ka fè – CHE TOT1 Maladi/enfimite leson 3 seri – li ap vinin tale! (Coming Soon!)
 • 13 – Gwoup sipò yo – CHE TOT1 Maladi/enfimite leson 3 seri – li ap vinin tale! (Coming Soon!)
 • 14 – Maladi kokobe 1: Ki sa ki maladi kokobe? – CHE TOT1 Maladi/enfimite leson 3 seri – li ap vinin tale! (Coming Soon!)
 • 15 – Maladi kokobe 2: konplikasyon – CHE TOT1 Maladi/enfimite leson 3 seri – li ap vinin tale! (Coming Soon!)
 • 16 – Maladi kokobe 3: Yo ofri swen pou timoun ak maladi kokobe – CHE TOT1 Maladi/enfimite leson 3 seri – li ap vinin tale! (Coming Soon!)
 • 17 – Maladi kokobe 4: prevansyon – CHE TOT1 Maladi/enfimite leson 3 seri – li ap vinin tale! (Coming Soon!)
 • 18 – Kreye kondisyon nan kay ak kominote (Adapting the Home)CHE TOT1 Maladi/enfimite leson 18 seri
 • 19 – Ki enfim: Ouvèti pòt – CHE TOT1 Maladi/enfimite leson 3 seri – li ap vinin tale! (Coming Soon!)
 • 20 – Moun ki gen pwoblèm pou konpweyansyon – CHE TOT1 Maladi/enfimite leson 3 seri – li ap vinin tale! (Coming Soon!)
 • 21 – Timoun ki enfim – CHE TOT1 Maladi/enfimite leson 3 seri – li ap vinin tale! (Coming Soon!)
 • 22 – Andikap vizib ak envizib (Visible and Invisible)CHE TOT1 Maladi/enfimite leson 22 seri
 • 23 – Jwenn soti kote moun pa tande oubyen wè byen – CHE TOT1 Maladi/enfimite leson 3 seri – li ap vinin tale! (Coming Soon!)
 • 24 – Tablo Snellen HÔ – CHE TOT1 Maladi/enfimite leson 3 seri – li ap vinin tale! (Coming Soon!)
 • 25 – Abilte baze developman – CHE TOT1 Maladi/enfimite leson 3 seri – li ap vinin tale! (Coming Soon!)
 • 26 – Paralezi serebral/sèvo 1: yon ti rale – CHE TOT1 Maladi/enfimite leson 3 seri – li ap vinin tale! (Coming Soon!)
 • 27 – Paralezi serebral/sèvo 2: Rete avèk paralezi serebral/sèvo – CHE TOT1 Maladi/enfimite leson 3 seri – li ap vinin tale! (Coming Soon!)
 • 28 – Monte nan tèt 1: yon ti rale – CHE TOT1 Maladi/enfimite leson 3 seri – li ap vinin tale! (Coming Soon!)
 • 29 – Monte nan tèt 2: Rete ak maladi tonbe/kimen- CHE TOT1 Maladi/enfimite leson 3 seri – li ap vinin tale! (Coming Soon!)
 • 30 – Monte nan tèt 3: De komen gwo zafè monte nan tèt – CHE TOT1 Maladi/enfimite leson 3 seri – li ap vinin tale! (Coming Soon!)
 • 31 – Avègleman anpeche nan wo maladi je – CHE TOT1 Maladi/enfimite leson 3 seri – li ap vinin tale! (Coming Soon!)